TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN VINH DỰ ĐÓN NHẬN “TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU HỘI NHẬP CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2019” VÀ “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2019”

(HQC) – Ngày 22/06/2019 tại Nhà hát quân đội Tp.HCM, Chương trình truyền thông và tôn vinh “Thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á – Thái Bình Dương 2019”…

Chức năng bình luận bị tắt ở TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN VINH DỰ ĐÓN NHẬN “TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU HỘI NHẬP CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2019” VÀ “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2019”