TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN VINH DỰ ĐÓN NHẬN “TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU HỘI NHẬP CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2019” VÀ “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2019”

(HQC) – Ngày 22/06/2019 tại Nhà hát quân đội Tp.HCM, Chương trình truyền thông và tôn vinh “Thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á – Thái Bình Dương 2019”…

Chức năng bình luận bị tắt ở TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN VINH DỰ ĐÓN NHẬN “TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU HỘI NHẬP CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2019” VÀ “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2019”

ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN VINH DỰ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 DOANH NGHIỆP RỒNG VÀNG ASEAN VÀ TOP 10 NHÀ LÃNH ĐẠO TÂM – TÀI – ĐỨC – TRÍ 2018

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ IX: Xúc tiến Đầu tư Thương mại Việt Nam – Myanmar – Tiềm năng – Cơ hội –…

Chức năng bình luận bị tắt ở ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN VINH DỰ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 DOANH NGHIỆP RỒNG VÀNG ASEAN VÀ TOP 10 NHÀ LÃNH ĐẠO TÂM – TÀI – ĐỨC – TRÍ 2018